AGENDA

 

             


Zie hieronder het inmiddels 5e jaarverslag van de stichting de Ossekop.

Het jaar 2016 is voor het café over het algemeen
rustig en gestaag verlopen.
Indachtig de afspraak zijn de uitgevoerde activiteiten beter op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er teveel in korte tijdvakken werd georganiseerd.

De gezondheidssituatie van Willem Annee
is helaas niet verbeterd. Hij wacht nog steeds- en wij met hem -op een operatie die maar niet in zicht komt.
Dat was een van de belangrijkste redenen om een actieplan te schrijven én uit te voeren
waarover later meer.

In dit verslagjaar zijn de volgende events georganiseerd:

- 12/2 optreden Los Abuelos
- 1/4 band Jilt*
- 20/4 stadswandeling muurschildering
- 11/6 optreden Huggy Boys
- 18/6 Havank memorial
- 9/9 boekpresentatie Alma Tadema
- 21/9 culturele kroegentocht
- 28/10 reprise Anker en Anker

Stand by op verzoek: 13/11 mosselproeverij
16/12 wildavond

Een aparte vermelding verdient de creatie " Chez Annee ". Vanaf 6 juli wordt in ons café op elke eerste woensdag van de maand een driegangendiner aangeboden met behulp van het aangrenzende restaurant " Unia 12 ". Tot heden een eclatant succes! Bij aanvang plusminus 40 eters......

*Wij willen nog stilstaan bij het onverwacht en treurig overlijden van Eppie vd Berg, net op het moment dat wij hem met zijn band Jilt graag nog een tweede optreden gunden.

Het bestuur van de stichting is het afgelopen jaar 9 maal bijeen geweest.
Daarnaast zijn er 2 erg leuke en informatieve vergaderingen belegd met onze vrijwilligers.
Wij zijn bijzonder trots een pool met geweldig gemotiveerde supporters te kunnen werven die bij nacht en ontij de fam. Annee uit de brand helpen.
Het is aan hen te danken dat het café ook dit jaar met haar " core business " naar behoren kon functioneren.

Het bestuur is content met de komst van een nieuw lid medio 2016, Sietske Inberg.
Daarentegen heeft bestuurslid van het eerste uur, Frans Jansen, aangegeven na 5 jaar het welletjes te vinden. Gelukkig blijft hij in beeld voor onze financiële administratie en het verrichten van allerlei ondersteunende diensten.

Terug naar het actieplan, fase 1.
Met vereende krachten is het gelukt een aantal belangrijke aandachtspunten te verwezenlijken:
- een " make-over " van het interieur, met name de entreezijde. Het café oogt nu
transparant met een leuke doorkijk en zithoek. Het nieuwe tochtgordijn bij de klapdeur
doet heerlijk klassiek aan. Vooraf is advies gevraagd aan de verantwoordelijke
ambtenaar ( monumentenzorg ), Leo vd Laan van de gemeente Leeuwarden.
- het assortiment is uitgebreid met meerdere biersoorten én koffie/thee.
- dankzij de vrijwilligers zijn we terug kunnen gaan naar de oorspronkelijke openings-
tijden.

Ook voor de achterzijde van het café liggen plannen op de plank. Fase 2.
Een forse ingreep die met hulp en advies van aannemer Roorda en architect Gerbenzon
inzichtelijk is gemaakt.
Realisatie hiervan is geen sinecure en vergt veel expertise én lange adem.

Ook is er onlangs contact geweest met de binnenstadsmanager van onze gemeente, Hayo Galema.
Doel hiervan is om het café en de buren ( in ruime zin ) beter onder de aandacht te brengen door middel van een betere, herkenbare en autoluwe looproute. Zeker als straks de Blokhuispoort in volle glorie functioneert. Denk hierbij aan verlichting en het plaatsen van terrassen.
We hebben alvast een folder met wandelroute in concept gereed!

Epiloog
Wij danken alle bezoekers, vrijwilligers waaronder de deelnemers aan de pool en niet te vergeten onze " vrienden " en/of stille donateurs. Ons mailbestand met die laatste groep nadert de 300!
Zij zijn het die het bestaansrecht van het café met hun komst, inzet en bijdragen voor een zeer belangrijk deel, ook in 2016, garanderen.

Namens het bestuur van de stichting de Ossekop,
Sip Kooistra, voorzitter

 

 

Jaarverslag

Hier vindt de lezer het inmiddels 4e jaarverslag van stichting de Ossekop

Opgericht als feestcommissie in 2011 ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het etablissement, inmiddels bij heuse notariële akte doorgegroeid tot officiële stichting ter’instandhouding en koestering’van café de Ossekop. Zij doet dat middels organisatie van festiviteiten, activiteiten en al dies meer zij. En dat zijn er inmiddels vele. Daarover later meer.

Als eerste onderdeel van dit verslag willen we graag stilstaan en een woord van welgemeende dank uitspreken bij/aan degene die in het kader van eerdergenoemde doelstelling ons café een warm hart toedragen. In willekeurige volgorde:
-de “vrienden” van de Ossekop. Eind 2015 zo om en nabij 230
-de vrijwilligers die tijdens de nog steeds voortdurende gezondheidsperikelen van de uitbater/eigenaar het café draaiende houden door bardienst te verrichten en het café schoonmaken
-zij die de talrijke activiteiten organiseren
zij die facebook en de website van actuele informatie voorzien en ons vriendenbestand bewaken
-betrokkenen die belangeloos prachtige affiches, consumptiebonnen en mededelingen uit de printer laten rollen
-hij die het bestuur van de stichting van goed onderbouwde en wijze adviezen voorziet.
-de “stille” donateurs
Allen hopen uiteraard op een spoedig herstel van Willem Annee.

Het bestuur is in dit verslagjaar 9 keer bijeen geweest hetgeen onder meer heeft geleid tot de volgende events:

-optreden van de folkgroep Dixie Doodles
-optreden van de gebr. Anker
-optreden van Astrid Nijgh
-optreden van de dichters Kuiper en Feddema
-optreden van Los Abuelos
-voordracht over de geschiedenis van Sterke Yerke door Henk van Dam
-modeshow door en met Hans Noordstrand
-afterparty n.a.v. de Leeuwarder Dag
-groot Leeuwarder Dictee
-Havank Memorial Dinner
-culturele Kroegentocht
-tuinexcursie
-wildavond (ondersteuning)
Geannuleerd wegens gebrek aan voldoende deelname: quiz “Kent Uw Stad”

De publieke belangstelling voor al dit moois was zeer behoorlijk met uitschieters naar boven maar ook naar beneden. In ieder geval heeft het bestuur er zich rekenschap van gegeven dat er voortaan méér gespreid moet worden gepland met inachtname van andere, vaak reguliere bijeenkomsten in het café. Kort gezegd, niet teveel in dezelfde week! Binnen de financiële kaders zijn we in staat geweest dit boeket aan uiteenlopende festiviteiten (soms gratis, soms met entreeprijs) aan onze trouwe vriendenschare aan te bieden.
Alles overziende zijn wij content met het uitgezette en achter ons liggende programma. Getracht is een zo divers mogelijk scala aan te bieden. Klachten hebben ons niet bereikt. Een memorabel feit is het verscheiden van onze oudste vriend en de langstlevende bezoeker van het café geweest, de heer Röben, eind 2015.

Ook voor 2016 ligt er alweer het nodige op de plank.
Één zekerheid is er inmiddels al: een klassieker.Er komt beslist weer een culturele kroegentocht!

Namens het bestuur van stichting “de Ossekop”,
Sip Kooistra, voorzitter

Nb. Noteer alvast: de eerste activiteit voor 2016: muziek met Los Abuelos op 19 februari en Havank Memorial Dinner op zaterdag 18 juni 2016

 

 

AGENDA 2015

Beste Ossekopvrienden,

Het optreden van Astrid Nijgh afgelopen zondag was een groot succes. Wie er niet bij was, heeft dus wat gemist. De afwezigen zullen gedacht hebben: 'Ik doe wat ik doe', dat kennen we zo langzamerhand wel en daarna hebben we weinig meer van haar vernomen. Een vergissing: Astrid, die ook op drie plaatsen in Friesland gebivakkeerd heeft (Wijnaldum, Dokkum en Snakkerburen) is 'still alive and kicking'. Zij woont tegenwoordig in het Vlaamse land, waar ze optreedt met de 'Nijghse vrouwen'. Binnenkort toeren ze ook door Nederland met een programma dat een ode is aan Lennart Nijgh, die dit jaar 70 zou zijn geworden. Nijgh was een weergaloze tekstschrijver, en Astrid, Nijghs eerste echtgenote, zette zijn teksten op muziek. Openhartig en met veel humor vertelde ze over haar niet alledaagse relatie met Lennart, elk verhaal was een inleiding tot een liedje 'uit hun leven gegrepen', dat ze met haar donkere stem - die ondanks een hoog sigaretten- en drankverbruik niets aan kracht heeft ingeboet - puik zong. Dat gold ook voor haar vertolkingen van gedichten van Gerard Reve en teksten van Simon Carmiggelt en Herman Pieter de Boer, allemaal al dood maar door Astrid weer vrolijk tot leven gewekt. Er viel dan ook veel te lachen,de interactie met onze ongeveer dertig Ossekopvrienden was optimaal en we mogen stellen dat zij zich naadloos voegde in de succesvolle Ossekoptraditie, die met Drs. P, Joop Visser (en Jessica) en Marijke Boon al aardig geworteld is.

Komende woensdag 29 april is het opnieuw raak: dan brengt filmer-fotograaf Henk van Dam het avontuur met de Sterke Yerke weer tot leven aan de hand van dia's, verhalen en een spectaculaire film. Van Dam was coördinator en pr-man van de reis en heeft een schat aan materiaal uit die gedenkwaardige jaren '70. Komt dus allen, de entree is gratis, het café is open om 19.00 uur en het begint om 20.00 uur.


Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting De Ossekop

 

 


Beste Ossekopvrienden,

De eerste maand van 2015 is alweer voorbij.
Hoog tijd om u te informeren over de
activiteiten die in de eerste helft van dit jaar
op stapel staan.

Wij nodigen iedereen uit om op zaterdag 14 februari
in ons café deel te nemen aan het
Leeuwarder Dictee.
Ritsko van Vliet leest de tekst voor.
Aanvang 17.00 uur.
Deze activiteit wordt georganiseerd in
samenwerking met de
historche vereniging Aed Levwerd en het
Historisch Centrum Leeuwarden.
Gratis entree,
introducé(e)s welkom.

Op vrijdag 6 maart verwelkomen wij onze buren,
het welbekende advocatenduo
Anker & Anker.
Zij staan garant voor een heerlijke
smartlappenavond
vol weemoed en verlangen.
Aanvang 18.00 uur,
toegang vrij.

Op vrijdag 13 maart treedt de groep
Dixie Doodle
op met akoestische, meerstemmige folk.
Op het repertoire Amerikaanse, Ierse en Fryske nummers.
Meer info op
www.dixiedoodle.nl
Aanvang 18.00,
toegang vrij.

Op zondag 12 april wordt in Zalen Schaaf
weer de traditionele
Leeuwarder Dag
gehouden,
waarbij ditmaal de
Hollanderwijk centraal staat.
Na afloop (vanaf 17.00 uur) vindt in
De Ossekop de afterparty plaats.
Komt allen, bitterballen!


Voor zondag 19 april hebben we de zangeres
Astrid Nijgh
weten vast te leggen.
Zij scoorde ooit een grote hit met
Ik doe wat ik doe,
en die titel maakt zij nog steeds waar.
Alleen treedt zij zelden in Friesland op.
Aanvang 17.00 uur,
toegang €15,00.

Op woensdag 29 april vertoont Henk van Dam zijn
Sterke Yerke-film.
Aanvang 18.00 uur.

Na de zomervakantie zal er weer
een kroegentocht zijn,
is er een excursie langs stadstuinen gepland en zullen
Anne Feddema, Elmar Kuiper en
Ieke Lichthart avonden verzorgen.
Te zijner tijd wordt u daarover nader geïnformeerd.
Raadpleeg intussen onze facebookpagina
en de website www.ossekopleeuwarden.nl

Wij heten u van harte welkom, en dat geldt,
overbodig te zeggen,
ook tijdens de gewone openingstijden van ons café:
op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur
en op zaterdag vanaf 17.30 uur.

Stichting De Ossekop

 
     
 


Jaarverslag 2014

Dit is het derde jaarverslag van de stichting “de Ossekop”.
Zoals te doen gebruikelijk blikken we terug op het voorbije jaar en met name op de door het stichtingsbestuur uitgezette activiteiten.
Welnu, ook dit verslagjaar heeft het bestuur niet stilgezeten.
Een complicerende factor in dit geheel was de ziekte van ons aller Willem Annee. Zijn langdurige afwezigheid noopte het bestuur tot de inzet van vrijwilligers achter de toog en voor het schoonhouden van het café.
Aan het eind van dit verslagjaar is deze situatie nog onveranderd reden om op deze plaats de vrijwilligers ten zeerste te bedanken voor hun inzet het café (met succes) draaiende te houden.

De eerder dit jaar teruggeschroefde openingstijden zijn mede daardoor in november weer gedeeltelijk aangepast aan de oorspronkelijke situatie.

Het bestuur is in dit verslagjaar 10 maal bijeen geweest. Medio 2014 heeft het bestuur gemeend de financiële begunstigers uit te nodigen voor een hapje en een drankje. Een geslaagde opzet met aangename response.
Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten in 2014.

Indoor:
2 rondes popmuziek in het voor en najaar met een paar juweeltjes(singer/songwriters). Hoewel de belangstelling enigszins tegenviel gaan we in het nieuwe jaar onverdroten voort.
Wel bekijken we nog even de match en het gemiddelde, toch wat oudere, publiek.

Mateor. Deze vereniging houdt zich bezig met het in stand houden van het oeuvre van oud Leeuwarder van der Kallen/Havank.
Men komt eens per jaar bijeen in Leeuwarden, organiseert dan lezingen en brengt een bezoek aan de laatste rustplaats van Havank. Afsluitend verorbert men een z.g. “luisterrijk maal”.
Dit jaar gebeurde dat op zaterdag 21 juni in ons café.
De catering werd prima verzorgd door restaurant Unit 12.
Hoewel deze dag ook was opengesteld voor onze vrienden was de belangstelling matig. De vele Mateorleden waren blij verrast en staken hun enthousiasme over de door ons geboden entourage niet onder stoelen of banken.

Voorronde historische quiz op zaterdag 11 oktober.
Een volle bak met belangstellenden en om en nabij 25 deelnemers. Tijdens het beantwoorden van de schriftelijke vragen kon je een speld horen vallen. Een zeer geslaagde happening met een terechte winnaar die ook nog eens de finale op zijn naam schreef.


Outdoor:
Praamvaren op woensdag 17 september.
Leuk alternatief voor de kroegentocht van 2013 met een opvallend groot aantal deelnemers, waardoor een extra boot werd ingehuurd.

Finale Leeuwarder Historische quiz op vrijdag 31 oktober in de raadzaal van het stadhuis. Met 5 deelnemers uit de gelederen van onze vrienden. En juist daaruit kwam de winnaar!
Een fantastisch gebeuren.

Voor een enkele activiteit is van de deelnemers een bijdrage gevraagd. Desalniettemin heeft het bestuur opnieuw gemeend haar
“Vrienden van de Ossekop” om een donatie te moeten vragen ter medefinanciering van het hierboven geschetste.
Gelukkig waren de positieve reacties talrijk.
Ook hier is een woord van dank op zijn plaats.

Natuurlijk gaan we in 2015 door met het bedenken en uitvoeren van aantrekkelijke activiteiten. De eerste ideeën liggen alweer klaar om verwezenlijkt te worden.

Het bestuur van de stichting de Ossekop

 

 
     
     
  AGENDA 2014  
  Op vrijdag 26 september en vrijdag 10 oktober organiseren wij weer een akoestisch concert, respectievelijk van Marije & Eva, singer-songwriter, en van Jilles Dijkstra en Co. Jilles, sommelier te Hijum, is als muzikant geen onbekende in Leeuwarden. Hij speelde o. a. in Heelstone (folk) en The Last Dodo Dance Band (zydeco). Aanvang beide keren 18.00 uur, inloop vanaf 17.00 uur.  
   
     
 

Betreft: voorronde Historische Quiz over Leeuwarden

Leeuwarden, september 2014

Beste Ossekopvrienden,
Na de geslaagde praamtocht vragen wij jullie aandacht voor alweer een volgende activiteit: de voorronde van de Leeuwarder historische quiz. Op zaterdag 11 oktober wordt deze in ons stamcafé gehouden, vanaf 17.00 uur. De deelnemers krijgen 40 vragen voorgelegd, waarvan het grootste aantal multiple choice-vragen zijn. Hoe goed kent u uw stad? Als u het in mei verschenen Leeuwardenboek (van Pieter de Groot) hebt gelezen, bent u in ieder geval voldoende op de hoogte om de quiz met vertrouwen tegemoet te zien.
De deelname is gratis en beperkt zich niet alleen tot de vrienden, maar staat voor iedereen open. Zegt het dus voort, of neem kennissen mee. Hun hulp inroepen of boeken raadplegen is er evenwel, anders dan bij Twee voor Twaalf, niet bij: iedere deelnemer staat er alleen voor. Voor de vijf besten stellen wij prijsjes beschikbaar, maar wat belangrijker is: zij gaan door naar de finale, die op vrijdagavond 31 oktober plaatsvindt in de raadszaal van het stadhuis onder auspiciën van het Historisch Centrum Leeuwarden en de historische vereniging Aed Levwerd.
Wie in onze voorronde zijn of haar kennis wil testen, wordt verzocht zich even op te geven door middel van een e-mail: stichtingdeossekop@hotmail.com of rechtstreeks aan de toog van ons café. Ook hier geldt weer: wa’t it earst yn ’e roef komt, hat kâns fan plak. Drankjes voor eigen rekening, hapjes gratis. Wij rekenen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Ossekop

N.B.: Op dezelfde dag publiceert de Leeuwarder Courant ook een aantal, uiteraard sterk afwijkende, vragen. U hoeft niet te kiezen tussen onze voorronde en die van de krant, maar kunt aan beide meedoen: u hebt dus twee kansen om tot de finale door te dringen.

 

 
     
 

PRAAMVAARTOCHT 17 september 2014

Leeuwarden, augustus 2014
Beste Ossekopvrienden,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor een praamvaartocht door de binnenstad op woensdag 17 september.

Het thema is, de geslaagde kroegentocht van vorig jaar indachtig, de historische horeca. Na een korte inleiding van Pieter de Groot in ons stamcafé – inloop vanaf 17.00 uur - stappen we rond half zeven aan boord bij de Blokhuispoort (onder de ‘Keukenrol’), waarna we meteen rechtsaf de Weaze op varen.
De route voert vervolgens langs Kelders, Voorstreek, Hoekstersingel, Oostergrachtswal, Zuidergrachtswal, Willemskade, Westersingel, Schavernek, Nieuwestad, Naauw en Kelders.

Onderweg hoort u allerlei wetenswaardigheden over het Leeuwarder kroeg- en nachtleven dat zich rond deze wateren in lang en minder lang vervlogen tijden heeft afgespeeld. Wij varen met twee pramen en hebben plaats voor ten hoogste 52 deelnemers. Wacht dus niet met aanmelden: wa’t it earst yn ’e roef komt, hat kâns fan plak, zegt het Friese spreekwoord.

Pieter de Groot en Jaap de Groot (geen familie) zijn uw gidsen.
De vaartocht duurt plm. anderhalf uur. Voor onderweg aansteken ontbreekt de tijd, maar voor nat (bier en fris) en droog (kees en wurst) wordt gezorgd en na afloop zijn er tijdens de nazit in De Ossekop bitterballen. Wij vragen voor deze singuliere tocht, inclusief de aangeboden consumpties, een bijdrage van € 7,50 p.p.  
Opgave voor 30 augustus via e-mail: stichtingdeossekop@hotmail.com en het verschuldigde bedrag van € 7,50 p.p. overmaken op de rekening van de stichting, rekeningnummer NL57 RABO 0148783449 of bij een bezoek aan het café, dat zoals bekend gedurende de revalidatie van Willem Annee alleen op dinsdag, donderdag en zaterdag geopend is (vanaf 17.00 uur).


N.B.: In september en oktober staan er meer activiteiten gepland.
De serie akoestische concerten op de vrijdagavond wordt hervat (19 en 26 september, 3 en 10 oktober) en we organiseren speciaal voor de vrienden een voorronde voor de grote historische stadsquiz die i.s.m. het HCL en Aed Levwerd wordt gehouden.
Nader bericht volgt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Ossekop

 

 
     
 

 

Beste vrienden en vriendinnen van de Ossekop,

Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat Willem Annee sinds donderdag 14 augustus weer thuis is.
Zijn revalidatie in Beatrixoord te Haren is tot een goed einde gebracht.
Hij moet het voorlopig rustig aan doen maar is beslist op de weg omhoog.
Wij dachten er goed aan te doen u van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van stichting de Ossekop

 

 
 

Leeuwarden 21 juli 2014

Beste Ossekopvrienden,

Op veler verzoek willen wij als bestuur van de stichting u door middel van deze nieuwsbrief informeren over een aantal zaken die op dit moment van belang zijn. Overigens krijgt u binnenkort een vervolgmail met daarin de aankondiging van door ons uitgezette activiteiten voor het komende halfjaar.

Op de eerste plaats is daar natuurlijk de gezondheidssituatie van Willem Annee. Welnu, Willem heeft een zware operatie achter de rug. Er is in zijn lichaam een pomp aangebracht die zijn hart moet ondersteunen. Immers, zijn hartstoornis heeft te maken met een sterk verzwakte pompfunctie. De operatie is geslaagd en Willem is inmiddels overgebracht naar Beatrixoord in Haren ter revalidatie. Het gaat naar omstandigheden goed met hem en de verwachting is dat hij over een week of 2 naar huis mag. Als hij weer op krachten is wacht hem een volgende, niet misselijke ,ingreep n.l. een harttransplantatie.

Op de tweede plaats is daar de waarneming in het café. Samen met zoon Ruben probeert een groep vrijwilligers naar beste kunnen de boel draaiende te houden. Dat lukt goed met behulp van begripvolle cafébezoekers. Een en ander zal nog wel een tijdje duren. In overleg met de familie hebben we voorlopig wel voor aangepaste openings/sluitingstijden moeten kiezen. Daarover bestond nog enige onduidelijkheid.

Onder voorbehoud van incidentele en onvoorziene omstandigheden is het volgende vastgesteld:

Dinsdag:   Open vanaf 17.00 uur
Donderdag: Open vanaf 19.00 uur
Zaterdag:  Open vanaf 17.30 uur

De dan aanwezige vrijwilligers mogen het café eerder sluiten dan de oorspronkelijke tijd van weleer indien er geen klandizie is. Hopelijk heeft u daar begrip voor.
 
Tenslotte, ten derde, is in overleg met Willem besloten om binnenkort daadwerkelijk een algeheel rookverbod voor het café af te kondigen. De ingangsdatum vindt u terug op mededelingskaartjes die duidelijk zichtbaar op de cafétafels worden geplaatst.
 
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en verwelkomen u met genoegen, liefst natuurlijk binnen de aangepaste tijden, bij uw eerstvolgende bezoek aan ons aller café de Ossekop. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van stichting de Ossekop

 

 
     
 

Leeuwarden, mei 2014

Beste Ossekopvrienden,

Mede namens de Havank Stichting Mateor nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op zaterdag 21 juni a.s. in de Havankzaal van de Bibliotheek in de Beurs. Aanvang 13.00 uur. Twee kenners van (het werk van) Havank, die vijftig jaar geleden in hotel Amicitia het leven liet, zullen daar deze hoogst merkwaardige detectiveschrijver doen herleven. Zij nemen ons o.a. mee naar het artiestendorp Cagnes-sur-Mer aan de Côte d’Azur, waar ook andere schrijvers graag verbleven.
Om 16.00 uur begeven we ons naar de Ossekop voor de borrel en/of het bier. Vanaf 18.00 uur kunt u hier met het selecte Havankgezelschap aanzitten aan, om Havank te citeren, een LUISTERRIJK MAAL. Het spreekt vanzelf dat er onderwijl verscheidene anekdoten de revue zullen passeren.
Wie hierbij wil zijn, dient zich uiterlijk 14 juni a.s. aan te melden, omdat er maar beperkt plaats is, ten hoogste 30 belangstellenden. Wie het eerst komt, het eerst maalt: vol = vol. We maken u erop attent dat in de Beurs geen alcohol wordt geschonken. Hier is alleen gratis koffie, thee of water verkrijgbaar. Voor het luisterrijk Havankmaal, dat in de Ossekop wordt opgediend, betaalt u € 20,00. Het maal bestaat uit drie gangen, drank is niet bij de prijs inbegrepen (zie bijlage)
Wilt u uw opgave en uw keuze van het hoofdgerecht uiterlijk 14 juni per e-mail opgeven: stichtingdeossekop@hotmail.com of in de Ossekop bij Willem.
Havanklezer of niet, laat deze buitenkans niet voorbij gaan.
Wij heten u op 21 juni van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

mede namens de Stichting Mateor,
bestuur Stichting De Ossekop

 

 
 

 

LUISTERLIJK MAAL    21 juni a.s. café de Ossekop

Voorgerechten:
tomatensoep, wildbouillon, diverse salades, gebakken champignons
Hoofdgerechten:
A: vlees: Leeuwarder varkenshaas met beerenburg-speksaus of Boeuf bourguignon (een runderstoof op basis van rode wijn, tomaat, knoflook, laurier en diverse groenten)
B: vis:  kabeljauwfilet met pesto 
C: vega: lasagne met courgette, aubergine, kaas, tomatensaus, gegratineerd met brie
Deze hoofdgerechten worden geserveerd met pommes duchesse, aardappelen uit de oven, warme groente en salade
Nagerecht:
grand dessert

Kosten € 20,00  per persoon
Opgave via email stichtingdeossekop@hotmail.com of in de Ossekop bij Willem  en het hoofdgerecht opgeven.

 

Rekeningnummer stichting: NL57 RABO 0148783449

 
     
   

 

Leeuwarden, mei 2014

Beste Ossekopvrienden,


Het is tijd om weer iets van ons te laten horen. Het is op 1 juni a.s. alweer twee jaar geleden dat wij het jubileum van ons stamcafé hebben gevierd. Het jubileum heeft geleid tot het voortzetten van tal van activiteiten die wij sindsdien dankzij uw ruimhartige financiële steun hebben kunnen organiseren. Wij willen onze dank hiervoor tot uiting brengen door u uit te nodigen voor een borrel op zondag 25 mei, ’s middags vanaf 4 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje - waarvan twee voor onze rekening – vieren we dan de 102de verjaardag van ons stamcafé. Ter gelegenheid van het Fries Straatfestival, dat dat weekeinde in Leeuwarden wordt gehouden, zal Pieter de Groot kort terugblikken op Leeuwarder feesten in vroeger tijden.
Verder vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten:
Mede namens de Havankvereniging Mateor wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomst op zaterdag 21 juni a.s. in de Havankzaal van de Bibliotheek in de Beurs. Twee twee kenners van (het werk van) Havank, die vijftig jaar geleden in hotel Amicitia het leven liet, zullen daar deze hoogst merkwaardige detectiveschrijver doen herleven. Aanvang 13.00 uur. Na afloop begeven we ons naar de Ossekop waar u met het selecte Havankgezelschap kunt aanzitten aan een luisterrijk maal. Het spreekt vanzelf dat er verscheidene anekdoten zullen worden opgedist. Nadere bijzonderheden volgen.
Noteer ook alvast in de agenda: woensdag 17 september Kroegentocht. In september staan bovendien weer een drietal muziekavonden gepland.
Wij hopen u in ons stamcafé te mogen verwelkomen, liefst zo vaak mogelijk, maar in ieder geval op zondag 25 mei.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting De Ossekop

   
 
   

 

DE OSSEKOP VERJONGT: POP OP VRIJDAG

Beste Ossekopvrienden,
Hierbij berichten wij u over de eerste activiteit in 2014, bedoeld om nieuw publiek over de drempel van ons stamcafé te lokken. Daarvoor ondergaat De Ossekop bij wijze van experiment op vrijdag een verjongingskuur. Te beginnen op 28 februari biedt het op vier achtereenvolgende vrijdagavonden jonge popmuzikanten, allen studerend aan de Popacademie in onze stad, een podium. Voor de velen die nog nooit in de Ossekop zijn geweest zoals de studenten van onze hogescholen een mooie gelegenheid om kennis te maken met dit sfeervolle bruincafé.
Viert gewoonlijk de conversatie er hoogtij, terwijl de muziek er het zwijgen toe doet, op initiatief van Stichting De Ossekop wordt in goed overleg met uitbater Willem Annee op deze avonden een uitzondering gemaakt. Aan versterkers wordt niet gedaan: de uitgenodigde ‘Sterren van Morgen’ spelen akoestische pop. U als vaste gast hoeft zich dus beslist niet te laten afschrikken en als het aan u zelf niet besteed is, dan wellicht aan uw (klein)kinderen of andere jongeren in uw kennissenkring. Daarom: zegt het voort! Bij gebleken succes wordt het geprolongeerd.
Jord Acoustic bijt op vrijdag 28 februari het spits af. Daarna volgen High Young Fu op vrijdag 7 maart, The Given Horse op vrijdag 14 maart en Tim Bakker op vrijdag 21 maart. Het café gaat open om 17.00 uur, de optredens beginnen om 17.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Ossekop

 

N.B. We gaan over van Friesland Bank naar Rabobank
Rekeningnummer is: NL57 Rabo 0148783449

 

   
         
    pop in de ossekop    
         
 
   

 

Jaarverslag van de stichting “de Ossekop” 2013

Dit is het tweede jaarverslag van de stichting welke in 2011 is opgericht om

Cafe de Ossekop als sociaal-cultureel erfgoed van Leeuwarden te koesteren en in stand te houden

Welnu, het stichtingsbestuur heeft dit verslagjaar niet stilgezeten en heeft getracht middels een gevarieerd aanbod aan activiteiten zichzelf op de kaart te zetten. Gelet op de publieke belangstelling -waarover straks meer- durft het bestuur het aan te beweren dat haar oprichting wortel heeft geschoten.

En dat stemt tot tevredenheid maar vooral enthousiasme om door te gaan. Dat doen we overigens met een kleine wijziging in de bestuurssamenstelling.
André Rolf, voorzitter sedert de oprichting, heeft in de loop van dit verslagjaar aangegeven terug te willen treden. Op gepaste wijze is afscheid van hem genomen. Met “lintje” en al. Sip Kooistra geeft nu invulling aan deze rol. Ter completering van het bestuur is Jorrit Holwerda in de loop van 2013 aangetrokken.


Het bestuur is in dit verslagjaar 7 keer bijeen geweest resulterend in het navolgende:

- 26 en 27 januari 2013 optreden van de nachtburgemeester van

Antwerpen VITALSKI

- 28 april discussieavond over Koninkrijk versus Republiek met

RIMMER MULDER

- 18 september stadskuier in 4! groepen onder leiding van

JAAP, PIETER, KLAAS en WILLIAM

- 27 oktober toneel/cabaret “ sterkstaaltsje “ met
MARIJKE GEERTSMA en JAN ARENDZ


- 20 november forum over de onroerendgoed ontwikkeling in Leeuwarden.

Met INLEIDERS


Deze laatste gebeurtenis stond tevens in het teken van het 40 jarig ambtsjubileum van onze penningmeester Frans Jansen.

Tot onze grote vreugde is de belangstelling voor de hierboven beschreven activiteiten groot geweest. Voor VITALSKI is zelfs een tweede optreden georganiseerd.

Over de kwaliteit van het gebodene doet het bestuur geen uitspraak. Dat is aan een ieder die er bij is geweest. Wel is er aanleiding om de organisatie rondom een en ander ietsje bij te sturen om te voorkomen dat het onverantwoordelijk “volloopt” in het café of dat het stichtingsbestuur onnodig financieel risico loopt.Voor wat dit laatste betreft: ruimhartig als wij zijn proberen we de kosten voor belangstellenden zo laag mogelijk te houden. Dat uitgangspunt draagt natuurlijk een gevaar in zich reden waarom wij onlangs onze “vrienden”hebben aangeschreven voor een onverplichte bijdrage. In 2014 willen we immers onze ideeën opnieuw tot uitvoering brengen en ook proberen we een jeugdige doelgroep aan te boren En die ideeën zijn er! Daarover is diezelfde vriendenploeg inmiddels geïnformeerd.

Het Bestuur van de stichting “de Ossekop”

   
         
 
             
logo
   

 

Leeuwarden, januari 2014

Betreft:IBAN nummer Stichting de Ossekop

Beste Ossekopvrienden,
Afgelopen december hebben wij u onderstaande brief toegestuurd.
Tijdens de nazit van de vastgoedavond op 20 november j.l. werd er spontaan door een aantal mensen aan de stamtafel een bedrag toegezegd aan de Stichting om haar activiteiten voort te kunnen zetten.
Velen van u hebben inmiddels het toegezegde bedrag overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor!  We hebben echter ook signalen ontvangen dat nog niet iedereen in staat is geweest om het bedrag te doneren omdat het in de brief genoemde bankrekeningnummer niet meer door iedere bank wordt herkend. Dit komt vanwege de invoering van de IBAN-nummers die in de loop van dit jaar alle bankrekeningnummers zullen vervangen.
Het IBAN nummer van Stichting de Ossekop is: NL57 Rabo 0148783449
Wij hopen dat iedereen van de “nazit” op die avond het toegezegde bedrag gaat  overmaken op bovenstaand rekeningnummer.
Alvast hartelijk en met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting De Ossekop

 

   
         

 

Leeuwarden, december 2013


Beste Ossekopvrienden,


Waar blijft de tijd? Alweer is een jaar omgevlogen, waarin de Stichting De Ossekop haar best heeft gedaan de gang naar ons stamcafé geregeld te veraangenamen met bijzondere activiteiten van uiteenlopende aard. U bent daarvan in groten getale getuige en deelgenoot geweest, waarvoor onze dank. Een bewijs dat onze inspanningen op prijs worden gesteld. We herinneren u nog even aan wat er het afgelopen jaar is georganiseerd: de avonden met Vitalski, de nachtburgemeester van Antwerpen op 26 en 27 januari; de Republikeinse Rede van Rimmer Mulder op 28 april; de ‘stadskuier’ annex kroegentocht op 18 september; het optreden van Jan Arendz en Marijke Geertsma met ‘Sterk Staaltsje’ op 27 oktober en ten slotte de vastgoedavond op 20 november, waarmee onze penningmeester Frans Jansen zijn veertigjarig dienstverband bij de gemeente Leeuwarden vierde.
André Rolf, die sinds de oprichting van de stichting voorzitter is geweest en zich alleen al onvergetelijk heeft gemaakt door de Ossekop te voorzien van een heuse os uit het Brabantse Oss, heeft er de voorkeur aangegeven weer als vergaderingloze vrijwilliger voor Willem door het leven te gaan. Wij respecteren zijn keuze en danken hem voor het vele werk dat hij voor de stichting heeft verzet. Sip Kooistra is hem opgevolgd, op zijn verzoek met de toevoeging a.i., terwijl stamgast Jorrit Holwerda bereid gevonden is het bestuur te completeren. Voor het volgende jaar worden alweer verschillende plannen uitgebroed. Een stadskuier, al of niet gecombineerd met een praamvaart, gaat zeker weer door. We willen jonge musici van de popacademie vragen af en toe een akoestisch optreden te verzorgen, proberen contact te leggen met de stichting Mateor om in juni de herdenking van Havanks 50-ste sterfdag extra luister bij te zetten en overwegen verder een bierproeverij en een quiz ‘Ken uw stad’. Kortom, er zit veel in het vat. Wil dit allemaal slagen, dan is het gevolg natuurlijk wel dat de kas steeds leger raakt. De sfeer op de vastgoedavond was zo geanimeerd dat een aantal vrienden spontaan aangaf een financiële bijdrage te willen doneren. Als u dat voorbeeld wil volgen, stellen wij dat uiteraard erg op prijs. Een donatie van € 50, – over te maken op banknr 29.97.13.431 t.n.v. Stichting De Ossekop Leeuwarden – zou zeer welkom zijn. Mogen wij in het nieuwe jaar op u rekenen?
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed begin van 2014.


Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting De Ossekop

 

 
 
   

 

ONROERENDE ZAKEN IN DE OSSEKOP

op woensdag 20 november 2013 vanaf 17.00 uur

Beste vrienden van de Ossekop,

Zoals bekend hebben we na het jubileum rond het honderdjarig bestaan van ons stamcafé al verschillende happenings georganiseerd. Deze keer vragen we uw aandacht voor een wel heel speciale bijeenkomst . Op woensdag 20 november a.s. gedenkt vriend van de Ossekop Frans Jansen het feit dat hij 40 jaar in dienst is van de gemeente Leeuwarden. In die onwijs lange periode had – en heeft – hij in zijn functie direct te maken met de ontwikkeling van onze stad. Wat is er dan gepaster om dit te vieren met een mini-symposium, waarbij daarover van gedachten wordt gewisseld met mensen die vanuit hun eigen specialisme ook dagelijks betrokken zijn bij het onroerend goed in Leeuwarden.

Het strekt Frans en ons dan ook tot eer dat wij Dirk Hoekstra van makelaardij Hoekstra, Arjen Lont van Bouwbedrijf Lont en Bauke Tuinstra of Doeke van Wieren van architectenbureau Twa bereid hebben gevonden hun licht te laten schijnen over de actuele stand van (vastgoed)zaken in onze mooie stad. Zij zullen worden ondervraagd door Irene Overduin en Asing Walthaus, redacteuren van de Leeuwarder Courant.

Mede namens Frans nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Inloop vanaf 17.00 uur. Het staat een ieder vrij zijn of haar bijdrage te leveren aan de discussie over dit immer boeiende onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting De Ossekop

   
 
 
 
    Beste vrienden van de Ossekop,

"buitengewoon genoten", "een fantastische avond"! Een paar van de vele enthousiaste reacties na aanleiding van de Kroegentocht afgelopen woensdag. Alles is super verlopen en vraagt duidelijk om een evaluatie en een ....... !

En dan het "SterkStaaltsje" op 27 oktober aanstaande. Voor deze happening hebben we de inschrijving al per 6 september moeten sluiten wegens overweldigende belangstelling. Echter, we krijgen nog steeds verzoeken om voor deze voorstelling in te schrijven. Tot onze spijt is dit echt niet mogelijk, aangezien we volgeboekt zijn en plaatsen op een reservelijst niet zinvol is daar, op slecht twee personen na, iedereen nu reeds betaald heeft en dus komt. Het is overigens ook niet fair ten opzichte van personen die wie in de periode vanaf 6 september tot nu toe 'nee' hebben moeten verkopen.

We vertrouwen op jullie begrip.

Bestuur Stichting De Ossekop
André Rolf voorzitter
   
 
Twee Uitnodigingen!

 

 
 

HISTORISCHE HORECAWANDELING woensdag 18 september 2013

 
   

Beste Ossekopvrienden,

Het bestuur van uw stichting heeft voor de komende maanden weer een paar activiteiten in petto, die wij graag bij u willen aanbevelen.

Op woensdag 18 september is een HISTORISCHE HORECAWANDELING
gepland.


Wij komen om 17.30 uur samen in ons stamcafé, waar Pieter de Groot van 18.00 tot 18.30 uur een aantal gerenommeerde maar intussen verdwenen horecazaken de revue laat passeren.

De diavoorstelling die hij vorig jaar op een van onze jubileumavonden vertoonde, zal daarbij als leidraad dienen.

Om 18.30 uur verlaten wij het pand om een bezoek te brengen aan drie niet alledaagse horecagelegenheden, te weten: Bierhuis Lampie aan de Oostersingel, café Rooster aan Bij de Put en de jachtweide van hotel ’t Anker aan de Eewal.
Op weg ernaartoe en in de cafés zelf zal Pieter de Groot over de geschiedenis (ook van de buurt) vertellen en u enkele sappige anekdotes toevertrouwen.

Om 21.30 uur hopen wij weer in De Ossekop terug te zijn voor een passende evaluatie. De schalen met bitterballen, kaas en worst gaan ondertussen rond.
De kosten van deze dorstige trip bedragen €.7,50 per persoon, inclusief 3 consumpties onderweg.
Onze penningmeester int het bedrag bij binnenkomst. Wij hopen op een grote deelname.
Als u belangstelling voor deze bijzondere kroegentocht heeft, verzoeken wij u vóór 10 september aan ons te mailen of en met hoeveel personen u komt: stichtingdeossekop@hotmail.com
Maar u kunt zich voor 10 september natuurlijk ook mondeling bij Willem Annee opgeven.

   
 
 
 

 

 

STERK STAALTSJE


De Ossekop heeft in de loop van de jaren een traditie opgebouwd van culturele zondagmiddagen. Drs P. beet indertijd het spits af, later traden onder anderen Jaap Fischer/Joop Visser (twee maal, de tweede keer samen met Jessica van Noord) en Marijke Boon op.

De stichting zet deze traditie voort, zo lieten wij ons begin dit jaar verrassen door de nachtburgemeester van Antwerpen Vitalski.
Op zondag 27 oktober zal het acteursechtpaar Jan Arendz en Marijke Geertsma de kroegvoorstelling Sterk staaltsje voor ons spelen. Verhalen uit het leven gegrepen, verteld aan de toog en aan de stamtafel. Verhalen over mannen die te veel drinken, aan wie wél of juist geen vrouwenvlees zit, verhalen over begrafenissen en crematies, over ‘finen’ en ‘grouwen’, slagers, bakkers, doktoren en beesten.

Alles in de Friese taal, zoals gesproken in Greidhoeke, waar Jan geboren is (in de buurtschap Jeth) en in de Wouden:
Marijke is een echte Kompenijster.
Maar met het Leewadders kanne se sich oek knap redde!
De voormalige Tryater-acteurs hebben hun sterke staaltjes inmiddels vele keren met succes gespeeld, waarbij zij de interactie met het publiek niet uit de weg gaan.

Ook voor deze bijzondere voorstelling kunt u zich nu al opgeven. Aanvang 16.00 uur. De kosten bedragen €.15,- per persoon, de hartige hapjes zijn voor rekening van de stichting.
Graag vooraf en uiterlijk voor 20 oktober overmaken op bankrekening 29 97 13 431 t.n.v. Stichting De Ossekop onder vermelding ‘Sterk Staaltsje’.

Of contant aan Willem betalen bij opgave in het café.
En ook voor deze activiteit geldt: het aantal plaatsen is beperkt, wie het eerst komt en … vol=vol !

Beide activiteiten van harte bij u aanbevelend,
met vriendelijke groet,
namens Stichting De Ossekop
André Rolf, voorzitter

 
 
 

 

Jaarverslag stichting “de Ossekop” 2012


Inleiding

Het gebeurde in het najaar van 2011. De eigenaar en uitbater van café de Ossenkop benadert een 5tal vaste bezoekers van zijn etablissement met de vraag of zij hem willen helpen bij de organisatie van het nakende 100 jarig bestaan van zijn café.
in overleg met een notaris werd besloten een stichting op te richten.
En de stichting “de Ossekop” was bij notariële akte op 19 januari 2012 geboren. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54475848.
De stichting stelt zich ten doel om de instandhouding van café “de Ossekop” te koesteren als sociaal-cultureel erfgoed van Leeuwarden.
Het stichtingsbestuur is vanaf haar informeel aantreden in 2011 tot aan het eind van dit verslagjaar 15 keer bijeengeweest.

Het jubileum-de voorbereiding
Gekozen werd voor:
-een meerdaags gebeuren van 29 mei t/m 1 juni 2012,
-op basis van thema’s,
-een slotfeest
-de uitgifte van een jubileumkrant of brochure,
-het opzetten van een website

Ook over de thema’s was het bestuur het snel eens: op 3 aansluitende avonden een thema tw: een bijzondere “happen”, de geschiedenis van 100 jaar horeca in Leeuwarden en een proeverij.
Voor de jubileumkrant werd een aparte werkgroep geformeerd.. Bestuursleden van de stichting zoeken vervolgens potentiële adverteerders voor deze krant -verder te noemen “het magazine”- . Het bestuur kwam met het idee gasten van het café en andere belangstellenden lid te laten worden van “vrienden van het café de Ossekop” tegen een éénmalige bijdrage van € 50,00.
Beide acties hebben tot een onverwacht en eclatant succes geleid.
De totstandkoming van de website was een vermakelijk en voortschrijdend proces waarbij regelmatig verrassend materiaal boven water kwam.

Het jubileum-de uitvoering
Vrienden en adverteerders kregen voorrang. De belangstelling was overweldigend maar keurig verspreid over de 3 thema-avonden.
In tegenstelling tot deze avonden was er voor het bezoek aan de slotavond, het feest op 1 juni, geen restrictie. s’middags de officiële receptie met een aantal speciaal genodigden en een paar gastsprekers. Dit alles opgeluisterd door een delegatie van het salonorkest Sinnema. Hoogtepunt: het binnendragen van het jubileumgeschenk in de gedaante van een grote vergulde ossekop!
En dan de avond. Eerst nog een goed verzorgd buffet tussen het middag en avondgedeelte. Onder het motto “deuren dicht bierpomp open” ontspon zich een licht chaotisch maar o zo gezellig slotfestijn. Ondersteund door een speciaal voor deze gelegenheid ingevlogen Beatles tribute band. Het bleef nog lang onrustig om en nabij de Uniabuurt.
En dan was er nog het magazine. Inmiddels verworden tot een collectors item. In een oplage van 4000 exemplaren. Zonder namen te noemen is dit blad door zeer velen die het café een warm hart toedragen geheel belangeloos van tekst en foto’s voorzien en vervolgens in elkaar gezet. Een sieraad voor elke koffietafel. In de maand mei is het magazine als eerste uitgereikt aan de vrienden en adverteerders en vervolgens op grote schaal in de stad verspreid. Met name in openbare gelegenheden, instellingen en bedrijven.
Toekomst
Indachtig haar doelstelling is het bestuur ook voor 2013 volop bezig met het uitwerken van ideeën en de verwezenlijking daarvan. Het eerste resultaat is inmiddels aangekondigd.
Wij zullen u, lezer, op de hoogte houden van onze vorderingen. Liefst via uw email adres.

Leeuwarden, januari 2013 het bestuur van de “stichting de Ossekop”
en Lute Spandaw, toegevoegd adviseur

 

 
*   *
Een boek over de Eijgelaars/Eygelaar:
http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/bab7dd28-b3b9-43bc-8358-8108ba8d4b25
 
 
  1 juni 2012 - 100 jarig bestaan van Café de Ossekop -  
     
 
  Eerder op de Agenda:  
  ‘Happen met Liwwadders’  
     
   
     
 

‘Happen met Liwwadders’

door Peter de Haan uit:

Lang Leve Liwwadden
Klein leed

 
     
  Iets anders in de sfeer van ‘klein leed’ is het bericht dat de loop er bij café de Ossekop wat uit schijnt te zijn.
Gelukkig organiseert Andries Veldman hier tegenwoordig zijn
‘Happen met Liwwadders’.
 
     
  Wie van een echt ambachtelijk getapt biertje houdt in een unieke atmosfeer gaat het voortbestaan van café de Ossekop zeer ter harte. In feite behoort dit cafénet als het Oranje Bierhuis en Auke Rauwerda tot het cultureel erfgoed van Leeuwarden. Waard om heel zuinig op te zijn. Ik vrees echter dat heel veel mensen dit café aan deUniabuurt nummer 8 niet uit eigen waarneming kennen. Van buiten zie je inderdaad nietsnel dat er zo’n bijzonder café achter de voorgevel schuilgaat. Hoewel ergens de tekst‘tapperij, bierhuis en proeflokaal’ staat lijkt de buitenkant meer op een schuilkerk uit vroegertijden. De klant wordt bepaald niet naar binnen gelokt. Maar wie eenmaal de vestibule ende daarachter gehangen veloursgordijnen is gepasseerd treedt ineens een andere, unieke wereld binnen: die van de 20er jaren uit de vorige eeuw. De tijd waarin een uitbater zichnog niet liet opjagen door de hectiek die onze tijd kenmerkt en waarin een authentiekedroge worst nog een bijzondere versnapering was. Nergens vind je smaakvoller, steviger bierin de stad. Ook voorheen was het al zo dat je het Dortmunder bier pas aangereikt kreeg alsde schuimkraag zo stevig is dat je een rijksdaalder zonder probleem op de schuimkraag kuntleggen. De Duitse manier van tappen duurt al snel een minuut of vijf. Hier krijg je eenoefening in geduld maar dan héb je ook wat!Een andere bijzondere karaktertrek van de uitbater is dat als je een fooi geeft je een serieusprobleem hebt. Niet alleen wordt de fooi consequent geweigerd, kom je later nog eens terugdan word je al snel herkend en moet je maar afwachten of de uitbater met zijn hand overhet hart strijkt en jou wil bedienen. Een jaar of tien geleden is een prachtig, door de klantenzelf samengesteld boekje uitgekomen over de historie van dit unieke café, het pand waarschilder Alma Tadema ooit zijn jeugd heeft doorgebracht.  
     
     
 
   
     
  Met vegetariërs wordt ook rekening gehouden!  
     
 
webdesign:  aegos.nl